TÁJÉKOZTATÓ A TAGGYŰLÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A TAGGYŰLÉSRŐL

2011-03-12-én megtartottuk aktuális taggyűlésünket, ahol elfogadtuk az elmúlt időszakról az elnöki ~ és a költségvetésről az intéző bizottsági tag beszámolóját, megválasztottuk a tisztségviselőket.
Tekintettel arra, hogy a vártnál kevesebben jelentek meg, így a taggyűlés módosította az alapszabályt és egyelőre az elnököt/dr.Hegedűs István/ és a Számvizsgálót/Jaczó András / választotta meg azzal, ha bővül a létszám, akkor testületeket /Intéző Bizottság és Számvizsgáló Bizottság/ kiegészíti. Érdekesség, hogy a tagok között fele-fele arányban voltak jelen, olyan apák, akik közös szülői felügyelet formájában nevelik gyermekeiket, míg ugyanennyi olyan apa, aki sajnos meg van fosztva szülői jogai gyakorlásától, ill. tagként csatlakozott hozzánk az egyik apa női hozzátartozója is.

A taggyűlés a tagság aktivizálása érdekében állást foglalt:

·  a tagság írásbeli értesítése mellett teremtsük meg a műszaki feltételeit az ezt igénylő tagok részére az internetes tájékoztatásának/körlevélnek/ ill. ha lehetséges külön emailek küldésének lehetőségét az érdeklődők részére, angol nyelvű közleményeket is tegyünk közzé.

·  meg kell vizsgálni az egyesület honlapjának kedvezőbb előfizetés alapján való működtetetésének lehetőségét vagy önálló telefonvonallal, vagy csak az internet kapcsolat előfizetése mellett.

·  még részletesebben közzé tesszük a honlapon az egyesület által kezdeményezett jogszabály módosításokat, a különböző médiában való megjelenést, s ha lehet „skype” kapcsolatot biztosítunk tagság részére a jogi tanácsadás után /kedd 19 óra/

·         az apafórumot újból megnyitjuk-, de tekintettel egyes fórumozók önkontrolljának hiányára és az egyik korábbi fórumozó ellen becsületsértés miatt indult büntető eljárásra –a hozzászólók véleménye csak moderálás után kerülhet a honlapra.·         a jogi tanácsadás folytatódjon minden kedden, és ha van rá igény és anyagi fedezet, újraindítjuk a társkeresést és a hétfői klubnapot.·         küldjük el pontosított alkotmánymódosítási,CSJK módosítási  javaslatainkat a parlamenti pártoknak és minisztereknek,különösen kihangsúlyozva a férfiak és nők egyenjogúságát a házasságban és válás után is, a  válás,különélés esetén a     közös szülői felügyelet főszabállyá tételét a gyermekelhelyezés kapcsán, a kapcsolattartás és  gyermektartásdíj fizetés   összekapcsolását, az adókedvezmények kiterjesztését az elvált apákra különös tekintettel  gyermekeik neveléséhez való jelentős hozzájárulásra, az elvált anyák pénzbeli hozzájárulási kötelezettségének előírását a törvényben, a férfiak kriminalizálásának megszüntetését, legfőbb főügyészségi vizsgálat kezdeményezését a kapcsolattartások büntetéseinek be nem hajtása miatt.·         a jogi tanácsadás ingyenességét fenntartjuk a tagok és tagjelöltek részére/azaz akik befizették a tagdíjat, de még nem vették fel./, míg más igénylők számára 1000 Ft alkalom, aki vagyonjog kérdésben érdeklődik 10 m Ft-os vagyonrészig 5000 Ft, e felett 10 millió forintonként 5000 FT *