ELHUNYT DR.RANSCHBURG JENŐ PSZICHOLÓGUS

ELHUNYT DR.RANSCHBURG JENŐ PSZICHOLÓGUS

MEGRENDÜLTEN ÉRTESÜLTÜNK ARRÓL,HOGY RÖVID KÓRHÁZI ÁPOLÁS UTÁN A KÖZELMÚLTBAN ELHUNYT DR.RANSCHBURG JENŐ PSZICHOLÓGUS,AKINEK POLITIKAI NÉZETEIVEL, VALAMINT AZ ŐT ÉRT  MÉLTATLAN TÁMADÁSOKKAL NEM KÍVÁNUNK FOGLALKOZNI, DE MUNKÁSSÁGÁBÓL KIEMELJÜK,HOGY TEVÉKENYSÉGE ,KÖZSZEREPLÉSEI  SORÁN RENDKÍVÜLI SZENZITIVITÁSSAL FORDULT A GYERMEKEK PROBLÉMÁI ,KÜLÖNÖSEN A VÁLÁSOK SORÁN ŐKET ÉRT NEGATÍV HATÁSOK FELÉ , A NŐK ÉS FÉRFIAK XX-XXI.SZÁZADBAN MEGVÁLTOZOTT TÁRSADALMI SZEREPKÖRÉNEK FELTÁRÁSA  IRÁNYÁBA ÉS  FOGLALKOZOTT  AZ EZZEL KAPCSOLATOS IDENTITÁS ZAVAROKKAL, S KÜLÖN KÖNYVBEN / " MEGHITT ERŐSZAK"/ MUTATOTT RÁ A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MÁS FŐKÉNT A FÉRFIAKAT,APÁKAT ,DE NEM UTOLSÓ SORBAN A GYERMEKEKET ÉRINTŐ KÁROS ,SZEMÉLYISÉGET ROMBOLÓ HATÁSAIVAL./Könyvei a Ferencvárosi Könyvtárban kölcsönözhetők!/ 

AKI RÉSZT KÍVÁN VENNI A  TEMETÉSÉN, A FIUMEI ÚTI TEMETŐBEN MÁRCIUS.23-ÁN SZERDÁN 16 ÓRAKOR LERÓHATJA  KEGYELETÉT.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN!

ELVÁLT APÁ KÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE