Az Egyesület Parlamentnek megküldött módosítási javaslatai

Az Egyesület Parlamentnek megküldött módosítási javaslatai

 

 

Tisztelt Országgyűlés!Az új Polgári Törvénykönyv Családjogi könyvének gyermektartásdíjjal foglalkozó részével kapcsolatban a következő javaslataink vannak a korábban meg küldött észrevételeken túl:A tartásdíj fizetésnek  nem lehet az a következménye s nem lehet célja sem az államnak, sem a gyermekek,ill. anyjának,hogy a kötelezett ,jellemzően az apa nyomorogjon,hanem hogy Ő is új életet tudjon kezdeni,bekapcsolódva gyermek nevelésébe ill.nem szolgálhatja a pénzkezelő fél /jellemzően az anya/ vagyoni gyarapodását.Főszabályként változatlanul a közös szülői felügyeletet tartjuk elfogadhatónak és európai szinti szabályozásnak. Ebben az esetben nincs tartásdíj fizetési kötelezettség, mindegyik szülő saját háztartásában tartja el a gyermeke/i/t, amíg nála lakik. A törvényben szerepeljen          :·        a gyermektartás  háromoldalú kötelem ,melynek során a gyermek eltartásához köteles hozzájárulni az állam/önkormányzatok/,az anya és az apa is.·        a gyermektartásdíjat határozott összegben kell megállapítani a kötelezett szülők jövedelmének gyermekenkénti  max.10 %-a mértékéig./ Általában együttélés esetén sem jut több a gyermekekre/ ·        a tartásdíj megállapításánál a bíróságnak elsősorban a gyermek indokolt szükségleteiből kell kiindulni , ennek során figyelembe kell venni a KSH fogyasztási egység számításait, ezen, azaz teljesítőképességén túlmenően senki tartásdíj fizetésre nem kötelezhető.·        tartásdíj letiltás csak abban az esetben rendelhető el,ha kötelezett önként nem teljesített,erről a bíróság mérlegelés alapján dönt.·        tartásdíj  max,6 hónapra visszamenőleg legyen  igényelhető./ a jogbiztonságot és az apa ill. új családja megélhetését veszélyeztetné ,ha hosszabb időre visszamenőleg érvényesíteni lehetne az igényt –kár lenne abba a hibába esni,amit  a parkolási díjak esetében korábban alkalmaztak ,amit az élet felülirt,hogy 5 évig bizonytalanságban hagyják az állampolgárokat.,így  is hajléktalanok ¾-e elvált apa./·        ne csak a tartásdíj felemeléséről hanem leszállításról szóló ítélet is előzetesen végrehajtható ,ill. a túlzott tartásdíj szükségletet meghaladó része felfüggeszthető legyen a bíróság által.·        a tartásdíjat kezelő szülő a tartásdíjjal legyen köteles igény esetén elszámolni ,ezért a tartásdíjat a gyermek nevére elkülönitett bankszámlára kelljen befizetni.·        nagykorú „gyermek” részére a tartásdíj közvetlenül fizetendő Bp.2008.IX.13. dr.Hegedűs István Elvált Apák érdekvédelmei Egyesülete

1