Nyilatkozatunk

Nyilatkozatunk

Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete
NYILATKOZATA

 

Az Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete országos értekezletén a következő Állásfoglalást hozta:

Az elmúlt évtizedek családjog területén elhibázott - s álláspontunk szerint alkotmányellenes - jogalkotási és jogalkalmazási gyakorlata miatt - részben a társadalmi változások hatására - az évente kötött 66-67 ezer házasságból 30-31 ezer szűník meg azok felbontása miatt, s körülbelül 620-650 ezer gyermek él félárvaként, túlnyomó részben édesapa nélkül, miközben jogfosztott apák százezreinek élete válik anyagilag is kilátástalanná.

A tarthatatlan helyzet megváltoztatása érdekében a társadalom felelősen gondolkodó részének támogatásában bízva követeljük:

A család, mint a társadalom alapsejtje, válságának megoldása legyen kiemelt nemzeti program.

A sürgős törvénykezési feladatok között kerüljön a Parlament elé a Családról szóló I952. évi IV. törvényt felváltó, új, korszerű, családról és a gyermekek jogairól szóló törvényi előterjesztés;

 • Valamennyi hivatalos iratban, de különösen az állampolgárok alapokmányaiban, a személyi igazolványban és az útlevélben az anya nevének feltüntetése mellett szerepeljen az apa neve is;

 • A változtatások során meg kell teremteni az esélyegyenlőséget az elvált apák részére ( az apajog legyen egyenlő az anyajoggal), hogy gyermekükkel kapcsolatos szülői felügyeleti jogukat gyakorolhassák, őket saját otthonukban nevelhessék;

 • Az aláírt nemzetközi egyezményekre tekintettel kerüljön be az Alkotmányba, hogy "A gyermeknek mindkét szülőjéhez joga van, akik jogosultak az egyenlően megosztott szülői felügyeleti jog gyakorlására a házasságban és válásuk esetén is.";

 • Legyen joguk az apáknak is a létminimumhoz. A szociális segítségre valóban rászoruló anyákat ne a különélő elvált apák megnyomorítása árán támogassák. Egyidejűleg indokolt felszámolni a válásra ösztönző támogatási formákat;

 • Haladéktalanul helyezzék hatályon kívül a családról, az SZJA-ról, a családi pótlékról szóló törvények, a lakástámogatási jogszabályok apa (és Alkotmány-)ellenes részét;

 • A gyermeknek bármelyik szülőjétől, így az édesapjától való elzárása, a kapcsolattartás bárminemű akadályoztatása minősüljön gyermek és ifjúságellenes vétségnek, illetve vezessen a vétkes(szülő) felügyeleti jogának korlátozásához.;

 • A törvény tegye lehetővé, hogy a házasságok anyakönyvvezető előtt legyenek felbonthatók a felek peren kívüli (ügyvéd által ellenjegyzett) egyezsége alapján.;

 • A Bíróság csak akkor járjon el, ha a felek nem tudnak megegyezni.;

 • A családjogi ügyekben speciális, (rendezett családi háttérrel rendelkező) bíróságok járjanak el;

 • A gyermekeket közvetve vagy közvetlenül érintő ügyekben legkésőbb 3 hónapon belül végleges döntés szülessen a válás következményeinek enyhítése érdekében.;

 • Amennyiben mindkét szülő egyenlő mértékben gyakorolhatja szülői felügyeleti jogait a házasság felbontása után is, a közös tulajdon megszüntetése a távozó fél részére a forgalmi érték kifizetésével történjen.;

 • Az abortuszról - mint a leendo gyermek sorsáról - való döntés joga ne csak az anyáé és az államé (törvénykezés útján) legyen, hanem ebbe vonják bele az apát is.;

 • Nyilatkozatunk szellemében összhangban áll az ENSZ Polgári, Politikai, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezményokmányával, a Gyermekek jogairól szóló egyezménnyel.