Elbúcsúztatták Göncz Árpád,volt köztársasági elnököt

Elbúcsúztatták Göncz Árpád,volt köztársasági elnököt

 

Miért is volt fontos közéleti
személyiség egy civil szervezet számára?

Élete úgy alakult, felismerte  ,  a korszakváltó
időszakokban , ami keveseknek adatik meg, s hogy  hol a helye, mi feladata,  tisztán hitt 
elveiben, életével tevékenységével maradandó nyomot hagyott Magyarország
újkori történelmében.

Élete során végig bízott  az újrakezdésben , ha az ország szekere rossz
irányba fordult, 1945-ben a II. nagy világégés után  a demokratikus változásokban bízva belépett
Kisgazda Pártba,1956-ban, amikor ismét a demokratikus értékekért kellett
harcolni , a Parasztpárt tagjaként fontos 
közéleti szerepet vállalt,amiért több év börtönnel sújtották,de mindez
nem törte meg , olyan színvonalon megtanult 
angolul,hogy egyik legjelesebb műfordítónkká  vált, de a demokratikus államrendbe vetett
hitét nem adta fel.

Így nem meglepő,hogy 1990-ben
szinte közmegegyezéssel  választotta a  parlament köztársasági elnökké,mely funkciót
10 éven át úgy látta el ,hogy közírói feladatain felülemelkedve ,köztársasági
elnökként is kristálytisztán látta ,hogy mi a feladata,hogy a demokratikus
államrend megszilárduljon Magyarországon, 
hadsereg főparancsnokaként helytállt olyan feszült helyzetekben , biztosítva
az ország stabilitását, mint a taxis blokád időszaka, amikor bármilyen
meggondolatlan intézkedés beláthatatlan polgárháborús helyzetet idézett volna
elő. Hasonló higgadtságot tanúsított az egyes tüntetések ,vagy a határaink
mentén dúló –konfliktussal fenyegető - délszláv háború idején. Sajnos ezt a feszült  időszakot sokan elfeledték.

Utólag úgy értékelhetjük
tevékenységét,hogy a szociális 
piacgazdaság híve volt ,aki mindig fontosnak tartotta ,hogy  a gazdasági verseny körülményei között se
feledkezzünk meg az államalkotó polgárokról,azok sorsának alakulásáról.

Múlhatatlan  érdemeket szerzett abban ,hogy Magyarország
nemzetközi elismertsége növekedjen,nem kis szerepe volt abban ,hogy jelentős
külhoni  politikusok Bill Clinton amerikai
Elnöktől Borisz Jelcin orosz államfőig, II.János pápától Margaret Thatcherig
fontosnak tartották magyarországi látogatásukat,ezzel is növelve országunk jó
hírnevét.

Emberségből mindig mércét
állított elénk. Akkor is amikor első köztársasági elnökként országos
konzultációt szervezett az éppen akkor kibontakozó civil szervezetek  részére, melyen részt vett az első civil
szervezetek között megalakult Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete is. Minden szerveződést
türelmesen végighallgatott, s mindenkihez volt néhány biztató mondata olyan
korszakban, amikor sokan gyanakodva néztek 
az újraéledő civilekre, alkalmasint gúnyolódva céljaikon.

Nem véletlen,hogy elnöksége
idején iktatták be az ENSZ Gyermekjogi Dekrétumát, fogadták el a családjogi
törvény módosítását,amikor a törvénybe bekerült a közös szülői felügyeleti jog
lehetősége,ami a magyar apák százezrei számára biztosította,hogy  a megvetett „vasárnapi apuka” státuszából
egyre inkább a gyermeknevelésben egyenrangú szülővé váljon az apa is , olyan
körülmények között,amikor a törvénymódosítása előtti napon volt olyan bíró, aki
az asztalt verte , hogy amíg Ő itt ül nem lesz közös szülői felügyelet. Hát
lett  és az elmúlt években egyre több apa
él ezzel a lehetőséggel , s ebben is múlhatatlan érdemei voltak Göncz Árpádnak,az
embernek ,az apának, az államfőnek.

Emlékét megőrizzük, nyugodjék
békében.                                   
Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete.