Apák helyzetéről

Apák helyzetéről

Az egyesület kapcsolatot alakított ki a hasonló célú nemzetközi szervezetekkel, így az "Apák a gyermekeikért" prágai székhelyű szerveződéssel, melynek tagszervezetei szinte a világ minden tájáról kerülnek ki, céljuk ,hogy összehangolják a különböző apai jogok érvényesítését a családon belüli, de a válás utáni életszakaszban is, jelezve, hogy a különböző feminista szervezetekkel szemben az apák szinte minden kontinensen defenzívában vannak, és most már időszerű szervezkedésük USA-tól Japánig, Nagy-Britanniától Argentínáig ,Csehországtól Oroszországig/ a társadalmon belüli esélyegyenlőség helyreállítása érdekében.

Az összehasonlító adatok azt mutatják, hogy az USA-ban, Nyugat-Európában még így is kb. kétszer annyi időt tölthetnek az apák a gyermekeikkel, mint Kelet-Közép Európában, s a válás, a tartásdíj mértéke sem teszi annyira lehetetlenné az újrakezdést, mint itt.

Egyre szélesebb körben vált ismertté, hogy az apahiány súlyos fejlődési rendellenességeket okozhat nemcsak a fiú, hanem a leánygyermekek esetében is. Ezt ismerte fel az Európa Tanács is , amikor tagjai 1995-ben egyértelműen állást foglaltak amellett, hogy helyre kell állítani az apák szerepét a társadalomban, de a családon belül is, mert jelentős hatása van a gyermekek bűnözővé válásának a megakadályozásában, a deviáns magatartás megelőzésében.

Az Egyesület álláspontja szerint sürgősen felülvizsgálatra szorulnak az 1952-bol eredő családjogi rendelkezések (pl. a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás idejétmúlt alapelvei, a szülői felügyeleti jog válás miatti szüneteltetése, házassági vagyonközösség, az elvált feleség névviselése, a tartásdíjfizetés mérete tekintetében). Nem különben fontos a kapcsolattartás akadályozásának büntetőjogi szankcionálása, ugyanakkor a tartás elmulasztására vonatkozó -alapvetően polgári jogi kötelem- törlése a Btk. törvényi tényállásai közül. A civil szféra számára alapvetően fontos az államigazgatási-büntetőeljárási és polgári perrendtartási szabályok olyan felülvizsgálata, ami biztosítja az állampolgári jogok érvényesítésének garanciáit, mert csak így képzelhető el a bírói, de a végrehajtói hatalom további erősítése is.

Az Egyesület nem nőellenes, sot az ide fordulók 30%-a no /új feleség, élettárs, anya, oldalági rokon stb./, hisz általában a tagoknak csak azzal konkrét személlyel van problémájuk, akitől elváltak./Pontosabban, akik elváltak tőlük, mert a gyermekes házasságok felbontását 2/3 részben a nok kezdeményezik. / A tagok főként a saját gyermekhez való joggal kapcsolatos egyenlőtlenséget, jogfosztást kívánják megszüntetni, mert az az az alapvető emberi jogok közé sorolandó, s azt, hogy egyetlen szervezet és senki, semmilyen céllal ne állíthassa tartósan szembe egymással a férfiakat és nőket, valamint a gyermekeiket.

Az apák életszínvonalának, élet minőségének tömeges zuhanása, lecsúszásuk valójában az államnak sem lehet érdeke, mert éppen a leginkább értéktermelő életszakaszban válnak így a férfiak hajléktalanná, munkanélkülivé , vagy "egyszerűen" csak meghalnak. /Utalva itt a 35 és 55 év közötti katasztrofális férfihalandóságra, öngyilkossági rátára, amiben az Egyesület véleménye szerint jelentős szerepe van a félresikerült válásoknak./

Valójában -ahogy utaltak is rá- a Magyarországon 1938-tôl 1997-ig megtízszereződő válások legnagyobb kárvallottjai a gyermekek , akik sokszor életük végéig nem heverik ki a szüleik válását, sot a problémák hatványozottan újratermelődnek körükben. Kevesen veszik tudomásul a jogszabályok újrafogalmazásakor, hogy az Egyesület által felvállalt célok mintegy 600.000 gyermeket, s ugyanennyi apát /és anyát/ érintenek. Ilyen teherrel az ország tartósan nem maradhat versenyképes a nemzetközi porondon.

Dr. Hegedűs István
egyesületi elnök